Eдин от методите за гасене на пожар е с огън

Този метод обаче се счита за особено рисков.
Когато става дума  за обществените правила, този метод би трябвало да бъде забранен.
Няма причина обществото да става кръвожадно, а това е ефектът който се постига с този метод.

Горко обаче на такова общество…
Истина е, че има престъпност, но тази материя е далеч по-сериозна и сложна от лекуването на махмурлук, където се използва сходен метод – „клин, клин избива”.

Ефектът е лицемерие и отчайваща подмяна.
Няма как  престъпления, да наказваме с престъпления

И да обясняваме саморазправата, престъпленията и липсата на наказания … с кризата.
Не е възможно и трите неща да са верни.

Имаме малки и по-големички примери
Малкият е случая Опиц, който непрестанно някой възкресява.

Последната „новина” е едно странно писмо от Иван Гарелов, в което някак не разбирам защо е поставен „категоричния императив”, човек за чиято вина  шест съдебни състава са се произнесли, да бъде освободен.

Хипотезата освободен, а не помилван и мистификацията на групи интелектуалци и митични 7 000 българи, които стоят зад тях са поредната неистина.
Промяна, а не подмяна. Това е истинската нагласа
Вирусът на подмяната обаче бързо се разпространява,
както става ясно от бюджетните цифри и отчети и другаде…
Какво значи това, че СРС-тата са станали обичаен способ на разкриване на престъпления? През миналата година подслушванията са се увеличили с 30%. Това е отчетено в доклад за проверките по Закона за специалните разузнавателни средства (СРС), който бе представен в парламента. Отказите са пренебрежимо малко, за разлика от средствата, които тази любознателност поглъща.
Колко са хората, попаднали в тези подслушвания, без да имат вина ?
При положение, че подслушването се превръща с основен метод за набиране на доказателства, каква гаранция имаме кой точно определя  и сигурно ли е от коя страна на браздата стои?

И ако трябва да продължим мислите си около браздата, даже няма кой да жали за Белчо и Сивушка, въдворени в ролята на човешките сетива.
Не бива справедливостта да се превръща във футбол.

Нелепо е всеки да намира оправдание, за да наруши закона…защото нямало наказание за престъплението.

Да законите имам нужда от промяна. И гражданите имат право на натиск за промяна.
Но не на подмяна.
И аргументът аз нямам какво да крия  не е истински
Да, нямам какво да крия, обаче не ми харесва някакви хора, по някакви неясни подозрения да ми надничат в живота.
Ако си търсят забавление, да си пуснат телевизора.
По-почтено ще е някак…и няма да се наложи да си плащам за тяхната любознателност.

В крайна сметка, евтиното наистина ни излиза скъпо…
И още нещо. Важно е да се чете
Един от категоричните императиви на Кант гласи да се отнасяме към хората така, както искаме те да се отнасят към нас.
По-късно, дори Ал Капоне редактира този императив, казвайки, че към полицаите, неговите хора трябва да се отнасят с уважение, защото и те са хора.
Доколкото може да се говори за влиянието на учебниците върху децата, Андрешко продължава да бъде повелител на нравствените императиви у нас… И нещата ще са тегави…

Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

 

 

Advertisements