„Искате ли да се разберем нещо? Бъдете мои агенти. Когато мама и татко нарушават правилата за движение, вие да ми се обаждате. Моят телефон е 112. Няма да ги глобявам, само ще им се скарвам“.

ДругарЮ Милчев,

Искам да ви уведомя, че единствената алтернатива, която ми остава е да науча детето си да попържа…
Нямам никаква гаранция, че  няма да го срещнете защото учи в езикова гимназия.

Нямам и гаранция, че ще разберете краткото ми послание, затова с прости думички ще опитам да го обясня.
Разчитам, че все някой ще ви го предаде.

Ако за Юда и за поп Кръстьо има историко-философски спорове дали са извършили предателство, надлежно ви уведомявам, че вашето предложение към децата е откровена покана.
Подозирам, че нито едно от децата, към които се отправили това крайно неприлично предложение не се казва Павлик Морозов.
Малка е вероятността да сте изучавали по един или друг начин антиутопията на Оруел и предполагам това е причината да се опитвате да я приложите в практиката като ведомствена утопия.
Забелязвам обаче, че проявите в стил ВОСР сезонно зачестиха.
Позволявам си да напомня, че силовите ведомства не случайно са деполитизирани.
Както със съжаление констатирам, май трябва да бъдат и ограмотявани по отношение на елементарни човешки стойности…
Даже чичо Гугъл знае какво значи предателство…
Предполагам, че поне някога сте чували, че до доказване на вина всеки е невинен. Родителите  – също.
Ще отбележа още, че Юда Искариотски е получил 30 сребърника. Не забелязах да предлагате каквато и да е сума на децата за деянието, към което ги подтиквате.
Разбирам, че във вашето ведомство има силна фикция към СРС-то, подозирам, че това е важата безплатна жълта преса, но не превръщайте децата ни в живи СРС-та!!!
Надявам се, да не правите и тайна картотека на младежи-доносници…
Накратко, ако продължите да развивате странната си деятелност и срещнете младеж, който да ви наругае, да знаете че е синът ми. Имайте предвид, че в контактите му в gsm-ма е запаметен номера на адвоката ни.

Без уважение….
Подпис….
/не се чете!/

Advertisements