разноцветни автобуси

Стара българска традиция е у нас правилата да работят по-особено.

И това не е някаква новина.

Поради липсата на логика и комуникация между българите и институциите им, нямам основания да мисля, че един експеримент с автобуси би дал резултати, но определено би поставил поне вярна диагноза.
Затова е добре този традиционен експеримент да не се провежда само с депутати.
Еспериментът може да бъде проведен с произволно избрана институция. Нужно е просто служителите и` да отидат на среща с истинския си работодател – хората. Имам основания да мисля, че това би била добра антикорупционна профилактика. Нещо повече, Европа би одобрила финансиране със средствата на ОПАК. /оперативна програма административен капацитет/

Ако автобусът оцелее, то това може да значи две неща.
Първото, че става дума за малък град, където всички се познават и зависимостите са ясни.
Второ,  ако говорим за голям град, то може би става дума за традиционната скептичност на българина – аз ли ще променя света. Без да броим зависимостите и икономическия натиск. Идете във Варна и говорете с хората.
Проблемът  е стар, в администрациите работят верновластници.
Очевидно автобусите се използват не по предназначение.
Твърде вероятно е, ако първичните партийни кандидатури биват излъчвани по „законите” на возенето в автобус, то резултатите може би ще се доближат повече до истината.

В предизборни условия обикновено корабът майка на партиите влизат в режим строго охраняван автобус, а това обяснява недоволството на хората, когато след изборите неприетите, но удобни за партиите започнат да бъдат въдворявани из администрациите.
Така че, какъвто и изборен кодекс да бъде приет, без партийния подбор по метода на автобуса, промяна няма да има.
За да бъде успешен обаче експеримента е добре партиите да не използват автобусите да бъдат използвани за екскурзионни посещения на поляни с идеаологическа тежест.
Както в тях да бъдат допускани стари хора с привилегии.
Така че Сорос вместо да харчи луди пари за колоездачи със стрелки, семейства с колички и други, бързо да спретне автобусното прет-а-депутат. Половината автобуси тръгват вляво, другата  вдясно.
Добре е преди да бъдат допуснати избраниците в автобусите, да бъде проверено дали там случайно не са останали предмети от миналото – полицейски щитове, каски и други традиционни средства за политическа самозащита. Добре е на силовите структури официално да бъде отнет лиценза за използване на автобуси.
Ако тези експерименти бъдат проведени, ще бъде намален броят на автобусите, на които разчитат българите. Просто авариите с тях ще са по-малко по обясними причини.
Да не забравя, местата в автобусите не трябва да бъдат запазени, преференциален праг не бива да има.
Защото апокрифните бележки по изборните книжа не са за пренебрегване.
213

Advertisements